דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 3/2019 מתן שירותי ניקיון לפארק האקולוגי הוד השרון

הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ, מזמינה בזאת הצעות מחיר מאת מציעים, לביצוע עבודות ניקיון בפארק האקולוגי הוד השרון המפורטים במסמכי המכרז.
זאת, עם עובדים, כלי רכב ציוד ואמצעים של הקבלן ובהתאם לדרישות ותנאים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות ונספחיו.

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז