דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 1/2019- לתפקיד מהנדס החברה הכלכלית

הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ (להלן: "החברה") הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עירית הוד השרון.
החברה מפרסמת מכרז זה למשרת מהנדס החברה. 

תיאור תפקיד:

 • אחריות כוללת על כלל הפרוייקטים המבוצעים בחברה וניהולם בכל ההיבטים השונים, לרבות פרוייקטים בתחום עבודות פיתוח ותשתיות והקמת מבני חינוך וציבור בעיר.
 • אחריות וניהול כל שלבי הפרוייקטים החל מייזום הפרוייקט, בדיקת היתכנות והערכת סיכונים דרך תכנון הפרוייקט, הוצאת היתרי בנייה ואישורים מגורמי חוץ, ביצוע הפרוייקט עד להשלמת העבודות, מסירתן ותום תקופת הבדק והאחריות.
 • אחריות על אופן הניהול של הפרוייקטים על ידי מנהלי הפרוייקטים ו/או מפקחי הפרוייקטים השונים שמינתה החברה לרבות לעניין עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים.
 • אחריות כוללת על מכרזים ותהליכי התקשרות עם ספקים, מנהלי פרוייקטים חיצוניים, מפקחים, מתכננים, יועצים וקבלנים.
 • עריכת תחשיבים, בקרה תקציבית, בדיקה ואישור חשבונות מול מתכננים, קבלנים ומנהלי פרוייקטים.
 • התנהלות שוטפת מול אגפי העירייה השונים, לרבות מנהל ההנדסה, אגף הבינוי, מנהל הכספים לצורך הוצאת הזמנות והתקשרויות, קבלת תקציבים, אחריות לוודא קיומם של תקציבים המאפשרים ביצוע פרוייקטים והשלמתם.
 • אחריות על הכנת תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית לחברה והגשת דרישות תקציב בהתאם לתוכנית העבודה ובצוע בקרה תקציבית שוטפת.
 • הכנת כתבי כמויות, מפרטים ולוחות זמנים
 • אחריות על ניהול צוות עובדים.
 • ייצוג הנדסי של החברה אל מול גורמי העירייה וכלל גורמי חוץ.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להוראות המנכ"ל.

היקף המשרה : 100%.

אופן העסקה: העובד/ת י/תועסק בחוזה בכירים 60% משכר מנכ"ל החברה, כפוף לקבלת האישורים הדרושים עפ"י הוראות משרד הפנים.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

כפיפות: למנכ"ל החברה. 

דרישות התפקיד:

השכלה: (תנאים מצטברים)
השכלה אקדמאית – בעל/ת תעודה הנדסאי/מהנדס בניין /מהנדס אזרחי ממוסד אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל - חובה
בעל/ת רישיון נהיגה - חובה
השתלמויות בניהול פרויקטים, בשלטון מקומי ומדיניות ציבורית - יתרון
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

ניסיון מקצועי :

ניסיון מוכח ומוצלח :
בעל 3 שנות נסיון לפחות בתחום ניהול ובפיקוח על פרויקטים בתחומי בנייה ותשתיות 
בעל 3 שנות נסיון כאמור ברשות מקומית ו/או רשות ציבורית לרבות תאגיד ציבורי – יתרון
נסיון בעבודה מול רשויות עירוניות, ציבוריות ו/או ממשלתיות.
ידע בקריאת תוכניות
בעל ידע ונסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת. ידע בתוכנות אופיס, Power Point ,Excel, M.S Project תנתן עדיפות לבעלי נסיון בתוכנות ניהול פרוייקטים.

כישורים מקצועיים:
בעל יכולת הנעת תהליכים וקידום משימות. יכולת התבטאות טובה בכתב ובע"פ. יכולת ביצוע מספר משימות במקביל.
נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, אמינות ומהימנות, יצירתיות, יוזמה, קפדנות בביצוע, ערנות, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופקוח וסמכותיות. התכנות לעבודה בשעות ובימים שאינם שגרתיים

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תיאור קורות חיים 
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים
 • המלצות
 • מועמד אשר יוזמן לועדת בחינה יידרש למלא הצהרה בדבר עברו הפלילי (מצורף).
 • צילום מתעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במעטפה סגורה, בצירוף תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים והמלצות, ויפקידה בתיבת המכרזים במשרדי החברה , רחוב הנגר 1, קומה 1, עד ליום א` 5.5.19 בשעה 13.00. (משרדי החברה סגורים בימי שישי וערבי חג. וכן בחול המועד פסח).

מודגש בזאת כי החברה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי. 

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

גלית פוגל, מנכ"ל החברה