דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 133/18 לתפקיד מנהל/ת מחלקת צהרונים וביה"ס של הקיץ

לעיריית הוד השרון דרוש/ה מנהל/ת מחלקת צהרונים וביה"ס של הקיץ 

תיאור התפקיד:

 • אחריות כוללת על התנהלות הצהרונים בעיר
 • אחריות ניהולית על המפעילים וצוותי הצהרון .
 • דיווחים שוטפים למשרד החינוך.
 • בקרה על יישום נהלי עבודה
 • תקשורת מול ההורים ומענה לפניות, מפגשים פרטניים וקבוצתיים עם ההורים
 • מעורבות בגיוס ובקליטת כוח אדם ומעורבות בתכני ההכשרה של הצוותים המופעלים
 • ניהול תקציב
 • תיאום ועבודה משותפת מול גורמים שונים, לרבות גורמים עירוניים
 • אכיפת הנהלים הנקבעים ע"י מנהל החינוך ופיקוח מקצועי ופדגוגי על מפעילי הצהרונים
 • ריכוז נתונים ודיווח שעות
 • ייזום ופיתוח תכניות חדשות
 • ניהול מו"מ וחתימת חוזים
 • ביצוע מטלות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה" )לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוה או בכולל , שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימות הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)–חובה
 • עדיפות לבעלי תואר אקדמאי בתחומי החינוך או הניהול
 • בעל תעודת הוראה
 • רישיון נהיגה בתוקף- חובה.
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
 • שליטה בתוכנות ה OFFICE
 • השלמת קורס להדרכת מנהלי מחלקות חינוך לא יאוחר משלוש שנים מיום מינוי

 

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, יכולות למידה טובים מאוד ונכונות ללמידה, יכולות ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

היקף המשרה- 100%

כפיפות – מנהלת אגף חינוך

דרוג ודרגה: מסלול קידום של "מנהל מחלקה" 39-41 בדרוג המח"ר- או בדרוג חברה ונוער בהתאם להשכלת המועמד- בהתאם לתקנות בשרות הציבורי או העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

תמונת פספורט
קורות חיים 
תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים. 
המלצות
מועמד אשר יוזמן לועדת בחינה יידרש למלא הצהרה בדבר עברו הפלילי / העדר עבירות מין
צילום מתעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים עד יום א` באגף משאבי אנוש בן גמלא 28, קומת ב` עד יום א` 30/12/18 בעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים ביום שישי )

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי . 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

על החתום,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש