דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 115/19 לתפקיד מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבניה בוועדה המקומית/ רשות מוסמכת לאכיפה

תיאור התפקיד:

ניהול יחידת הפיקוח של הועדה המקומית

 • סיוע בגיבוש מדיניות האכיפה של הועדה המקומית
 • ניהול פעולות הפיקוח, האכיפה המנהלית, האכיפה הפלילית (חקירה) וביצוע צווים במרחב התכנון המקומי
 • הכנת תכנית עבודה שנתית ליחידה הפיקוח הנגזרת ממדיניות האכיפה של הועדה המקומית
 • בקרה על הכשרה ושמירת הכשירות של המפקחים
 • בקרה על הליכי אכיפה המבוצעים
 • הנחייה מקצועית של המפקחים
 • עצירת תמונת מצב עדכנית של עבירות הבניה במרחב התכנון המקומי

הפעלת סמכויות אכיפה הנתונות בהתאם לחוק ובהתאם להנחיות מקצועיות

 • ייזום, תכנון והוצאה לפועל של מבצעי אכיפה במרחב התכנון המקומי
 • יצירת שיתופי פעולה עם גורמי אכיפה שונים במרחב, וייזום פעולות אכיפה משולבות
 • הפעלת סמכויות אכיפה בהתאם להנחיות מקצועיות של מנהל היחידה הארצית לאכיפה דיני התכנון והבניה כאמור בסעיף 204 (ד) לחוק
 • ניהול הטיפול בתלונות על עבירות לפי חוק התכנון והבניה
 • מתן הודעות קנסות מנהליים בהתאם לדין

מעקב ובקרה בתחום הפיקוח על הבניה

 • ניהול המידע והידע בתחום האחריות
 • הכנת דו"חות תקופתיים על ביצוע הפעולות הפיקוח בוועדה המקומית (גם במקרה ואין חריגה/ עבירה על החוק) והגשתם לממונה ולמנהל היחידה הארצית בהתאם להוראות החוק
 • קיום קשר רציף עם היחידה הארצית לאכיפה דיני התכנון והבניה לנושאים שבתחום האחריות
 • איסוף מידע מהשטח לבקשת מוסד תכנון
 • ניהול פעולות הכנת והגשת חוות דעת מקצועיות בנושאי רישוי והצגתן בישיבות ועדות שונות הקשורות לתחומי אחריותו
 • הנחיית המפקחים בביצוע סקרי בנייה ושימושם

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 • בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה
 • עבודה בשעות לא שגרתיות
 • עבודת שטח ונסיעות מרובות
 • יכולת עמידה בלחצים
 • עבודה בממשקים עם גורמים ממשלתיים
 • הדרכה והנחיית עובדים

דרישות התפקיד:

 • השכלה- תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפטים, הנדסת בנין/ אדריכלות, הנדסאי בנין/ אדריכלות, גיאוגרפיה, תואר שני בתכנון עירוני ואזורי או התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים. יתרון לבעלי תואר אקדמאי שני בתחומים האמורים לעיל או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור היתר)– חובה
 • ניסיון - עבור תואר שני או תואר ראשון בהנדסה או באדריכלות -3 שנות ניסיון בתחום הפיקוח והאכיפה כמפקח תכנון ובניה מוסמך או 3 שנות ניסיון כחוקר בגוף ציבורי מוכר או 3 שנות ניסיון בפיקוח או אכיפה בתחומים סביבתיים- חובה
 • עבור בעל תואר ראשון- 4 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל- חובה
 • עבור הנדסאי רשום- 5 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל - חובה
 • עבור טכנאי מוסמך- 6 שנות ניסיון בתחום הרלוונטי לתפקיד המוצע- חובה
 • מועמד יחויב לסיים בהצלחה- קורס הכשרה למנהלי פיקוח, לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו.
 • מועמד שאינו בעל הסמכת מפקח בכיר של היחידה הארצית, יחויב בנוסף לעבור בהצלחה קורס הכשרה למפקחים בכירים , לא יאוחר משנה מתחילת מינויו
 • הכרות עם תוכנת ה office עם תוכנות מידע גיאוגרפי- חובה

היקף המשרה: 100%.

דרגת השכר: ברמת מנהל מחלקה ברשות מקומית מסלול קידום 39-41 בדרוג המהנדסים והאדריכלים בהתאם להסכמים קיבוצים הנהוגים ברשויות המקומיות או בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

כישורים אישיים:

קפדנות ודיוק בביצוע, אחריות, אמינות ומהימנות אישית. סמכותיות. כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה בשפה העברית. יכולת וניסיון בניהול צוות עובדים. תודעת שרות מפותחת ויחסי אנוש טובים.

כפיפות: מהנדס העיר

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
 • המלצות ממקומות עבודה קודמים.
 • צילום תעודת זהות.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש, במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש רח` בן גמלא 28 קומה שניה, עד ליום א` 29/12/19 בשעה 13.00 (משרדי העירייה סגורים בימי שישי).

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש