דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 100/19 לתפקיד חשב/ת אגף

תיאור התפקיד:

 • פיקוח ובקרה על הפעולות הכספיות ביחידה שבתחום אחריותו
 • התאמת ביצוע התקציב למסגרות מאושרות
 • ביצוע בקרה על יישום הסדרים ונהלים כספיים בתחום ההוצאות וההכנסות
 • חתימה על מסמכים כספים: אישורי חשבון, הוראות תשלום , הזמנות , המחאות וכיו"ב
 • ייעוץ ליחידות העירייה בנושאים כספיים שונים
 • ייצוג מינהל הכספים ביחדות הארגונית ומול גורמים חיצוניים
 • ביצוע משימות נוספות במסגרת התפקיד לפי הנחיית הממונה

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמי בכלכלה או מנהל עסקים או חשבונאות/ מנהל עסקים שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ – חובה
 • ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות ו – אופיס- חובה
 • ניסיון של 2 שנים לפחות בתחומי בקרה פיננסית ו/או תקציב, ו/או תמחיר - חובה
 • יכולת עבודה בתנאי לחץ.
 • יחסי אנוש מעולים.

היקף המשרה : 100%.

דרגת השכר: ברמת סגן מנהל/ת מחלקה ברשות מקומית. מסלול קידום 38-40 בדרוג המח"ר בהתאם לכללים הנהוגים בשירות הציבורי.

כפיפות: גזבר העירייה.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

כישורים אישיים:
אמינות, יוזמה, קפדנות בביצוע, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, כושר התמדה, כושר למידה, יכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש מעולים וגישה שירותית.
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים
 • המלצות
 • צילום תעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי רח` בן גמלא 28 קומה ב`, לא יאוחר מיום א` 1/12/19 בשעה 13:00 משרדי העירייה פתוחים כל יום עד השעה 15.30 (משרדי העירייה סגורים בימי שישי )
הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
המשרה מאוישת ע"י מ"מ

 

על החתום,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש