דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 102/19 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת קהילתית באגף לשירותים חברתיים

לעיריית הוד השרון דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת קהילתית באגף לשירותים חברתיים.

תיאור התפקיד:

 • הכנת תכניות לפיתוח קהילתי לקבוצות שונות, ארגונים ושירותים בקהילה בה הוא פועל וטיפול בתחום נרחב של בעיות וצרכים
 • יזום ואיסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה בה הוא פועל
 • איתור בעיות וצרכים של הקהילה
 • עידוד מנהיגות מקומית ארגון התושבים למען שיתופם הפעיל בהגברת הערכים, תכנון שירותים יזום והקמת שירותים חדשים
 • סיוע בהקמת מועדונים ומרכזים קהילתיים לפעולות חברתיות חינוכיות ותרבותיות לקבוצות, לארגונים ולועדים
 • הקמת צוותים בין מקצועיים ליצירת תאום בתכנון ופעולות קהילתיות קידום שיתוף פעולה ותאום עם כל הגורמים הפועלים בקהילה- מחנכים, רופאים ואחיות ארגונים מתנדבים, מוסדות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים הבהרת מדיניות השרות לעבודה קהילתית, הסברה והחדרת שיטת העבודה הקהילתית בקרב קבוצות, ארגונים, מוסדות ושירותים בקהילה
 • ארגון השתלמויות וימי עיון בנושאי עבודה קהילתית למפעילים ולקבוצות בקהילה
 • השתתפות בועדות המטפלות בנושאי עבודה קהילתיות

דרישות התפקיד:

 • עובד/ת סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית- חובה. (עדיפות למיומנות בתחום העבודה הקהילתית)
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים- חובה
 • אפשרות לעבודה בשעות אחה"צ והערב - חובה

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, יכולות למידה טובים מאוד ונכונות ללמידה, כושר ארגון ומשימתיות ברמה גבוהה, עצמאות ויכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת עבודה בצוות, בעלת תפיסת שירות לציבור ויחסי אנוש מעולים, כושר ביטוי בכתב ובעל פה.

היקף המשרה - 50% בפועל

דרוג ודרגה: מסלול קידום י` - ח` בדרוג העובדים הסוציאליים בהתאם לתקנות בשירות. הציבורי.

כפיפות - מנהלת האגף לשירותים חברתיים.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט.
 • קורות חיים.
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
 • המלצות.
 • צילום מתעודת זהות.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו לדואר אלקטרוני - enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרד אגף משאבי אנוש, רח` בן גמלא 28 הוד השרון, קומה שניה, עד לא יאוחר מיום א` 1/12/19 בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים בימי שישי) טלפון לבירורים 09-7753572

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש