דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 103/19 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת לעניין סדרי דין

לעיריית הוד השרון דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לעניין סדרי דין.

תיאור התפקיד:

 • ביצוע וכתיבת הערכה מקצועית (תסקיר) בסוגיית הורות, בטובתם של קטינים והערכה בעניינם של חסויים לרבות חולי נפש וחסרי ישע הזקוקים להגנה באמצעות אפוטרופוס.
 • הסדרת הקשר בין ההורים וילדיהם.
 • ביצוע הליך טיפולי ומשמעותי בחיי המשפחה על מנת לסייע להורים ככל הניתן לקיים הורות משותפת תוך חלוקת האחריות והמעורבות בכל היבטי חיי הילד.

דרישות התפקיד:

 • עובד/ת סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית - חובה.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים- חובה
 • התחייבות לסיום קורס פקידי סעד לחוק סדרי דין של משרד הרווחה והשירותים החברתיים (במידה והמועמד לא עבר קורס זה) - חובה

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, יכולות למידה טובים מאוד ונכונות ללמידה, כושר ארגון ומשימתיות ברמה גבוהה, עצמאות ויכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת עבודה בצוות, בעלת תפיסת שירות לציבור ויחסי אנוש מעולים, כושר ביטוי בכתב ובעל פה.

היקף המשרה - 50% בפועל

דרוג ודרגה: מסלול קידום ט` - ז` בדרוג העובדים הסוציאליים בהתאם לתקנות בשירות. הציבורי.

כפיפות - מנהלת האגף לשירותים חברתיים.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט.
 • קורות חיים.
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
 • המלצות.
 • צילום מתעודת זהות.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה לא יאוחר מיום א` 1/12/19 בשעה 13:00 משרדי העירייה פתוחים כל יום עד השעה 15.30 טלפון לבירורים 09-7759729.

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי .

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש