דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 105/19 לתפקיד "רכז/ת מד"צים והדרכה במחלקת נוער"

לעיריית הוד השרון דרוש/ה "רכז/ת מד"צים והדרכה במחלקת נוער".

תיאור התפקיד:

 • נושא באחריות כוללת על המד"צים ועל מדריכי המד"צים ופועל על פי מדיניות המחלקה לנוער.
 • מרכז ומנחה את צוות מדריכי המד"צים ברשות, ואחראי להשתלמותם בהתאם להנחיות.
 • מדריך בפועל את קורסי המד"צים.
 • פיתוח והובלת פרויקטים קהילתיים בשיתוף קבוצות הנוער.
 • ניהול מרכז הכשרות לנוער ולילדים – תכנון, הקמה והובלת מערך ההכשרות.
 • שיבוץ בני נוער וילדים שעברו הכשרות למקומות התנדבות בתחום שהוכשרו.
 • מאתר ומרכז ממקורות שונים תוכניות הדרכה והפעלות, מעבדן ומציען לעובדי הנוער ביישוב.
 • מתאם ומקשר בין גורמי ההדרכה השונים ביישוב ומחוץ ליישוב (מרפ"דים, מרכזי הדרכה של מנהל חברה ונוער וכו`).
 • פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
 • העבודה הינה בשעות לא שגרתיות.
 • פעילות נוספת בהתאם לצרכי המערכת

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום חינוך בילתי פורמלי, חינוך, מדעי ההתנהגות, מינהל חינוכי, מדעי החברה– חובה
 • הרכז (ככל שלא עבר קורס כזה), יחויב לסיים בהצלחה- קורס להכשרת רכזי נוער וקורסים מנחים
 • שלוש שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכה ישירה של נוער, הכנת תכניות והפעלת פרויקטים לנוער במסגרת בלתי פורמאלי, הנחיה
 • שליטה בתוכנות וביישומי מחשב - חובה
 • שליטה בשפה העברית.
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה - חובה.

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, יכולות למידה טובים מאוד ונכונות ללמידה, יכולות ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

היקף המשרה - 100%

כפיפות - מנהלת יחידת הנוער או מי מטעמה

דרוג ודרגה: בדרוג חברה ונוער בהתאם לתקנות בשרות הציבורי.

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט
 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
 • המלצות
 • צילום מתעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה לא יאוחר מיום א` 1/12/19 בשעה 13:00 משרדי העירייה פתוחים כל יום עד השעה 15.30 טלפון לבירורים 09-7759729.

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי .

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש