דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 107/19 לתפקיד פקח/ית עירוני/ת

לעיריית הוד השרון דרוש/ה 2 פקחים/יות עירוני/ת . יובהר כי פקח שייקלט לעבודה בתפקיד זה לא יוכל לעבור לתפקיד אחר בעירייה במשך תקופה של שנתיים לפחות.

תיאור התפקיד:

 • אחראי לשמירה על חוקי העזר והסדר הציבורי בתחומים שונים כגון פיקוח על רוכלות, אכיפת חוק עזר לשמירה על הניקיון, חוק עזר למניעת מפגעים, הכוונת תנועה, אכיפה באירועים יישוביים, אכיפת גללי כלבים, שלטים, צמחיה פולשת, הוצאת גזם, וכו`
 • מתן ברירת קנס בעת איתור עבירות.
 • בקרה ופקוח על הקבלנים ודווח על כל מפגע למוקד העירוני או לכל גורם אחר בעירייה ומחוצה לה.
 • מבצע מעקב ובקרה על התראות שניתנו.
 • ייצוג בדיונים בבתי משפט.

דרישות התפקיד:

 • שנות לימוד 12 - חובה.
 • שירות בטחוני/לאומי/משטרה - חובה
 • בעל רישיון נהיגה בתוקף - חובה. עדיפות לבעל רישיון על רכב דו גלגלי.
 • נכונות לעבודה במשמרות ובשעות בלתי שגרתיות - חובה.
 • עברית ברמה גבוהה
 • היכרות עם תוכנות האופיס - חובה.
 • עדיפות לבוגרי מוסדות ביטחוניים (צבא, משטרת ישראל, שירות וכדומה)

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, יחסים בינאישיים, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, כושר התמדה כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים,כושר ניהול מו"מ, עמידה בלחץ ושחיקה, יכולת ייצוג הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים.

היקף המשרה - 100% משרה

כפיפות - למנהל מחלקת פיקוח עירוני באגף שפ"ע.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים
בהתאם לסעיף 170 לפקודת העיריות תידרש בדיקת עבר פלילי של המועמד/ת

דרוג ודרגה: דרוג מינהלי מסלול קידום 5-8 עפ"י ההסכמים קיבוצים הנהוגים ברשויות המקומיות.

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט
 • קורות חיים
 • רישיון נהיגה
 • תעודות המעידות על השכלה
 • המלצות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש רח` יהושע בן גמלא 28 קומה ב`, לא יאוחר מיום א` 1/12/19 בשעה 13:00 משרדי העירייה פתוחים כל יום עד השעה 15.30
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי .
הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

על החתום,

רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש