דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 134/18 לתפקיד מנהל/ת ספריה עירונית

תיאור התפקיד:

ניהול הספרייה הציבורית הפועלת בהתאם לחוק ספריות ציבוריות תשל"ה 1975 
גיבוש מדיניות לקידום וטיפוח הספרייה הציבורית, בתחומי הקריאה, המידע והידע, התרבות והמורשת

תחומי אחריות:

 • ניהול הספרייה
 • ניהול עובדי הספרייה, בנייה וטיפוח של אוספי הספרייה בתחומים שונים, ניהול פעילות הספרייה

ניהול הספרייה 

 • גיבוש, הטעמה ובקרה על תוכנית העבודה בנוגע של הספרייה בתיאום עם הממונה
 • הטמעת נוהלי עבודה ובקרה על יישומם
 • תיאום פעילויות הספרייה מול הממונה
 • בקרה על תשתיות הפיזיות וציוד הספרייה
 • פיתוח שירותים
 • שיווק ומיצוב הספרייה
 • ניהול תקציב הספרייה

ניהול עובדי הספרייה

 • גיוס עובדים בתיאום עם מערך משאבי אנוש ברשות
 • הדרכה מקצועית וקידום העובדים בספריה
 • ניהול העובדים עפ"י כללי הרשות המקומית
 • בקרה ודיווח על נוכחות והיעדרויות עובדים ליחדת משאבי אנוש ברשות
 • ביצוע שיחות הערכה תקופתיות לעובדי הספרייה

בנייה וטיפוח אוספי הספרייה

 • בניית אוספים מגוונים עפ"י מדניות הספרייה
 • פיקוח ומעקב אחר השאלה, שימוש ואחסון הפריטים
 • עדכון מצב הפריטים במאגר הממוחשב
 • רכישת פריטים חדשים ודילול פרטים ישנים

 ניהול פעילות הספרייה

 • אחריות על שעות הפעילות של הספרייה
 • פיתוח בקרה על מתן השירותים בספרייה
 • התווית כללי התנהגות ונוהלים במרחב הספרייה
 • מתן מענה לפניות הציבור
 • ניהול מערך התשלומים של משתמשי הספרייה
 • ייזום, תיאום ותפעול פעולות תרבות ומורשת לבאי הספרייה
 • ארגון ותיאום פעולות העשרה מגוונות

מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:

 • ריהוט ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה
 • זיקה לספרות ותרבות
 • עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים
 • מתן שירות

דרישות התפקיד:

 • בעל תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה לתארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות או בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה לתארים אקדמיים בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה או לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות- חובה
 • ניסיון כמנהל ספריה או ספרן בספריה במשך שנה לפחות- חובה
 • ניסיון בניהול של לפחות שני עובדים, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שנתיים לפחות- חובה
 • רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה
 • זיקה לספרות ותרבות
 • עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת ארגון ותכנון, נשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות. 

היקף המשרה הנדרשת -100% משרה 

כפיפות – סמנכ"ל חינוך תנו"ס וקהילה 

דרוג ודרגה: מסלול קידום של מנהל מחלקה בהתאם להשכלת המועמד/ת בהתאם לכללים הנהוגים בשירות הציבורי
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

תמונת פספורט
קורות חיים 
תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים. 
המלצות
צילום תעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרדי אגף משאבי אנוש, בן גמלא 28, קומת שניה, עד ליום א` 30/12/18 בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים ביום שישי). 

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי. 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 
על החתום,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש