דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 226/19 למתן שירותי תקשוב שונים לאגף החינוך בעיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הדרכה, יעוץ, תכנון והפעלת תכנית התקשוב העירונית וניהול פורטל החינוך, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
פרוטוקול סיור קבלנים

לצפייה בקובץ המצורף למכרז