דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 219/19 לביצוע צילומי אוויר, אורתופוטו, צילומי אוויר אלכסוניים ומודל תלת מימד

עיריית הוד השרון מבקשת בזה לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מספר 219/19 לביצוע צילומי אוויר, אורתופוטו, צילומי אוויר אלכסוניים ומודל תלת מימד עבור עיריית הוד השרון, והכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז