דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

פניה לקבלת הצעות להפעלת מזנונים בבי"ס בהוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת לקבל הצעות להפעלת מזנונים בבתי הספר "רמון", "עתידים", "הדרים" ו"השקמים" שנמצא בתוך מתחמי בתי הספר השונים, ופונה בזאת למציעים מתאימים להגיש הצעותיהם, והכל בהתאם למפורט להלן במסמך זה ובמסמכים הנלווים לו.

פרטי המסמך ונספחים

חוזר מנכ"ל משרד החינוך

הנחיות נגישות

הנחיות תנאי תברואה נאותים בבתי אוכל

מענה לשאלות הבהרה