דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

קול קורא להגשת הצעות להפעלת חוגים ופעילויות בבתי הספר בשעות שלאחר יום הלימודים בשנה"ל תשע"ט 2020-2019

עיריית הוד השרון נערכת לשנת תשע"ט 2020-2019 לקיום מסגרות של חוגים, סדנאות הפעילויות בבתי הספר ברחבי העיר הן במסגרת הניהול העצמי בבתי הספר היסודיים והן בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים ברחבי העיר בשעות שלאחר יום הלימודים הפורמלי.
אנו מזמינים גופים ויחידים שמעוניינים להפעיל חוגים, סדנאות ופעילויות בבתי הספר ברחבי העיר, להגיש לעירייה בקשות להפעלות הנ"ל.

תנאים:

 1. החוגים, הסדנאות והפעילויות יהיו בנושאים הבאים: אומנויות, מדעים, חשיבה, טכנולוגיה, שפות, משחקים, טיסנאות, ג`אגלינג, קוסמות, בנוסף יכולים מפעילים להציע הפעלות, סדנאות וחוגים, בנושאים ייחודים נוספים שמתאימים לילדים, נוער ומבוגרים.
 2. הפעילויות יהיו פתוחות לציבור הרחב ויתקיימו לאחר שעות הפעילות הפורמליות בבתי הספר.
 3. המפעילים יהיו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת החוג אותו הם מציעים.
 4. המדריכים בפעילות יהיו בעלי תעודת הדרכה/הסמכה או תואר אקדמאי בתחום הפעילות.
 5. המפעילים יציגו המלצה/ המלצות ממנהלי מוסדות חינוך / מתנ"סים.
 6. המפעילים יציגו בכתב מידע על החוג ומפעיליו הכולל מידע על ניסיון בהדרכה, תוכן החוג , מידע על חומרים/ערכות הניתנים ללומדים בחוג.
 7. המפעילים והמדריכים יציגו אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל.

הגשת בקשות

 1. את הבקשות להפעלת הפעילות יש להגיש על גבי טופס בקשה
  במעטפה לתיבת הקול קורא במשרד אגף החינוך רח` הבנים 14 קומה 1. לא יאוחר מיום ראשון ד` תמוז 7.7.19 .
 2. טופסי בקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט העירוני. או לקבל במזכירות משרד אגף החינוך רח` הבנים 14 קומה 1. יש לציין על גבי המעטפה: קול קורא להפעלת חוגים בבתי הספר – אגף החינוך.
 3.  מפעילים שימצאו מתאימים ויעמדו בתנאים לעיל, יכללו במאגר מפעילים ופעילויות המוצעת על ידם תימסר לכל מנהלי בתי הספר.
 4. ככל שתחליט הנהלת בית ספר על קיום פעילות כלשהי אצלה, יערך הסכם התקשרות בין העירייה לבין המפעיל, לתקופה של שנה אחת, שיכלול את התחייבויות הצדדים לרבות קיום ביטוחים ותשלום תמורה עבור השימוש במבנה בית הספר.
  לשאלות ו/או הבהרות ניתן לפנות לקובי תבור באמצעות מייל: kobit@hod-hasharon.muni.il
  העיריה ובית הספר יעמידו לרשות המפעיל את חדרי בית הספר בהתאם לתנאי ההסכם ואילו המפעיל בלבד יהיו אחראים לציוד, ההפעלה, ההרשמה וגביית התשלום מהמשתתפים בחוגים.
   
 5. אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
   
 6. העירייה תהיה רשאית לפנות למפעילים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים. וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.


יפה עזרא
מנהלת אגף החינוך
עיריית הוד השרון