דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

קבלת פניות ליצירת מאגר למתן שירותי הוראה בתחום הריתמוסיקה בגני ילדים בהוד השרון לפי הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016

עיריית הוד השרון (להלן "העירייה") קוראת למפעילות/ים שירותי הוראה בתחום המוסיקה מתאימות /ים, להגיש הצעותיהם לפניה שבכותרת.
מועד ההגשה נדחה ליום 19.6.2019 בשעה 13:00.
יתר הפרטים בנוגע להליך, כולל אופן ומיקום ההגשה לא ישתנו והם כמפורט במסמכי ההליך.

טופס ניגוד עניינים

לצפייה בקובץ המצורף למכרז