דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

קול קורא להגשת הצעות להפעלת תל"ן (תכנית לימודים נוספת) בבתי הספר בהוד-השרון בשנה"ל תש"פ

עיריית הוד השרון מבקשת להתקשר בשנת הלימודים תשע"ט 2019/2020 עם מפעילי תל"ן, אשר תתקיים בבתי הספר היסודיים ברחבי העיר במהלך שעות הלימודים. אנו מזמינים גופים ויחידים, המוכרים ע"י משרד החינוך, שמעוניינים להפעיל שיעורי תל"ן בבתי הספר ברחבי העיר , להגיש לעירייה בקשות להפעלות כאמור.

תנאים:

 1. מפעילי התל"ן יהיו בעלי אישור להפעלת תל"ן ממשרד החינוך.
 2. המדריכים בפעילויות יהיו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת שיעורי תל"ן בתחום המוצע.
 3. המדריכים בפעילות יהיו בעלי תעודת הדרכה/הסמכה או תואר אקדמאי בתחום הפעילות.
 4. המפעילים יציגו המלצה/המלצות ממנהלי מוסדות חינוך בהם פעלו בשנתיים האחרונות.
 5. המדריכים בפעילויות יהיו בעלי אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל.

 

מסמכים נדרשים להגשת בקשה:

 1. המפעילים יציגו בכתב מידע מפורט על מהות התכנית, התכנים, אופן ההפעלה.
 2. המפעילים יציגו קו"ח של המדריכים, כולל תעודות מתאימות - תעודת הדרכה/הסכמה או תואר אקדמי בתחום הפעילות.
 3. המפעילים יציגו אישור על כך, כי הם מוכרים ע"י משרד החינוך.
 4. המפעילים יהיו בעלי תעודת עוסק מורשה / פטור (עוסק פטור - יש לצרף אישור מביטול לאומי על ביטוח כעצמאי).
 5. המפעילים יהיו בעלי אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק.
 6. המפעילים יהיו בעלי אישור על ניכוי מס במקור.
 7. המפעילים יהיו בעלי הביטוחים והאישורים המתאימים להפעלת התכנית בבתי הספר.
 8. המפעילים יחתמו על הסכם ההתקשרות המצ"ב.

 

הגשת בקשות

 1. את הבקשות להפעלת התל"ן כאמור יש להגיש על גבי טופס בקשה במעטפה לתיבת הקול קורא באגף החינוך, רח` הבנים 14 הוד השרון
  עד ליום ד` 26.6.19 .
 2. טופסי בקשה
   טופס בקשה למפעילי תלן בבתי הספר 2018-2019
  הסכם הדרכה
  יש לציין על גבי המעטפה: קול קורא להפעלת תל"ן בבתי הספר.
 3. אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
 4. העירייה תהיה רשאית לפנות למפעילים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים. וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.
 5. לשאלות ו/או קבלת תנאי התקשרות, ניתן לפנות במייל לענת הדר מנהלת מח` חינוך יסודי: anath@hod-hasharon.muni.il

 

אופן בחירת המפעיל:

 1. בדיקת המסמכים והתאמתם לדרישות העירייה.
 2. העירייה תקים ועדה בראשות מנהלת מחלקת החינוך היסודי, חשבת אגף החינוך ומנהל מרכז הצלח"ה.
 3. הוועדה תהיה רשאית לזמן את הפונים שיעמדו בתנאים למפגש התרשמות בכדי שיציגו את הצעתם ואת תכנית העבודה שלהם בפני הוועדה.
 4. הוועדה תבחר את המפעילים העונים לתנאי הקול קורא, על-פי שקול דעתה ובין היתר בהתאם להתרשמותה ממקצועיות וניסיון הפונה, המלצותיו והתאמת הפעילות אותה הוא מציע לדרישות העירייה.

שונות:

 1. העירייה ובית הספר יעמידו לרשות המפעיל את חדרי בית הספר בהתאם לתנאי ההסכם ואילו המפעיל בלבד יהיו אחראי לציוד וההפעלה.
 2. העירייה רשאית להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ה"קול קורא", ביוזמתה או בתשובה לשאלות המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר העירוני. ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ העירייה, הם שיחייבו את העירייה בלבד.
 3. כל הסבר, פרשנות או תשובה שיינתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא, רק תשובות בכתב - תחייבנה את העירייה.


בברכה,
ענת הדר
מנהלת מחלקת חינוך יסודי
עיריית הוד השרון