דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 144/18 - לתפקיד הנדסאי/ת אדריכלות נוף

לעיריית הוד השרון דרוש/ה הנדסאי/ת אדריכלות נוף 

תיאור התפקיד:

פיקוח על קבלני אחזקת הגינון למען שיפור חזות העיר,טיפוח הגן והנוי בתחומי הרשות.
אחראי לתכנון עבודה תקופתי בהתאם לתוכנית עבודה עונתית ולמשאבים העומדים לרשותו.
מתכנן את סדרן ומועדן של העבודות העונתיות: השקיה, גיזום עידור ושתילה.
סידורי עבודה יומיים לעובדים בהתאם לתוכנית העבודה השבועית/ חודשית.
אחראי לאספקת כלי עבודה הדרושים לתיקונם ולאחזקתם.
איתור בעיות ומפגעים וקבלת תלונות מאזרחים וטיפולם.
דווח שוטף למנהל המחלקה.
פיקוח על קבלני הגינון
 

דרישות התפקיד:

  1. הנדסאי אדריכלות נוף/ אגרונום- חובה
  2. ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום ניהול פיקוח וגינון - יתרון
  3. גוזם מומחה בעל הסמכה של משרד החקלאות עם ניסיון בעבודות גיזום מורכבות- יתרון
  4. בעל תעודה מוסמכת לטיפול במתקני משחק בגנים - יתרון.
  5. ניסיון בתחזוקת מערכות השקיה לגינון, תכנון ובניית מערכות השקיה מעל 1.5 צול- יתרון.
  6. ידע בעריכת סקרים לצמחיה, מים ודומם והפקת דוחות ממוחשבים- יתרון.
  7. רשיון נהיגה- חובה

 

כישורים אישיים

אמינות ומהמנות אישית, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

היקף המשרה- 100% .

כפיפות –מנהל מחלקת גנים ונוף שבאגף שפ"ע

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

דרוג ודרגה: מסלול קידום 37-39 בדרוג ההנדסאים.
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

קורות חיים 
תמונת פספורט
תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים. 
המלצות
אישור על היעדר רישום פלילי
צילום מתעודת הזהות

מועמד/ת העומד/ת בתנאי המשרה והמעוניין/ת בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש/תגיש את הצעתו/תה במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש ברח` בן גמלא 28 קומה ב` , עד ליום א` 30/12/18 בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים ביום שישי) 

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי. 

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה. 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש