דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 135/18 לתפקיד עו"ס מרכזת במרכז משפחה למשפחות לילדים עם מוגבלויות

לעיריית הוד השרון דרוש/ה  עו"ס מרכזת במרכז משפחה למשפחות לילדים עם מוגבלויות

תיאור התפקיד:

 • ניהול השירות בהתאם למדניות ולנהלים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • מיפוי כולל של צרכים ומאפיינים של משפחות לילדים ושל שירותים ומענים קיימים , עמותות, ארגונים וקבוצות פעילים
 • איתור משפחות לילדים עם מוגבלויות להשתתפות בפעילויות השירות
 • איתור הורים לקבוצת מנהיגות יישובית ליווים והכשרתם
 • הפעלת קצובות תמיכה וסדנאות, מתן מידע והנגשתו, הסברה ושינוי עמדות , ייזום פעילויות פנאי והפגנה
 • רתימת שותפים רלוונטיים (מתוך הרשות ומחוצה לה) לפיתוח המרכז ולהפעלתו
 • הקמה, הפעלה וניהול של ועדות הביצוע וההיגוי בשיתוף המפקח המוביל
 • ניהול וליווי של רכז המתנדבים במרכז

כישורים נדרשים:

 • יכולת להניע ולקדם אנשים: תקשורת ויחסים בין אישיים טובים והובלת שיח ממקום מכבד
 • יכולת עמידה בפני קהל
 • יכולת לייצר בסיס עבודה יציב בסביבה בין- ארגונית מורכבת ושותפות עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בקהילה
 • ניהול בשותפות הורים, פעילים ומתנדבים

דרישות התפקיד:

 • עובד/ת סוציאלי/ת בעל/ת תואר בוגר בעבודה סוציאלית- חובה.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים- חובה
 • ניסיון בעבודה סוציאלית שנתיים לפחות חובה
 • ניסיון בעבודה קהילתית/ או ניסיון בעבודה בתחום מוגבלות- יתרון

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, יכולות למידה טובים מאוד ונכונות ללמידה. כמו כן ובנוסף - כושר ארגון ומשימתיות ברמה גבוהה, עצמאות ויכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת עבודה בצוות, בעלת תפיסת שירות לציבור ויחסי אנוש מעולים, כושר בכתב ובעל פה.

היקף המשרה- 100% בפועל.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

כפיפות – מנהלת האגף לשירותים חברתיים או מי מטעמה.

דרוג ודרגה: מסלול קידום ח` – ו` בדרוג העובדים הסוציאליים בהתאם לתקנות בשירות. הציבורי.
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

תמונת פספורט.
קורות חיים. 
תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים. 
המלצות.
צילום תעודת זהות.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרד אגף משאבי אנוש, רח` יהושוע בן גמלא 28 , קומה ב` , עד ליום א` 23/12/18 בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים ביום שישי )

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי . 

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 



על החתום,
רינת סער פנקס 
מנהלת אגף משאבי אנוש