דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 19 / 208 למתן שירותי ייעוץ, תכנון וליווי העירייה בביצוע עבודות ניקוז ברחבי העיר הוד השרון

עיריית הוד השרון מזמינה אתכם בזאת להגיש הצעות למכרז פומבימספר` 19/ 208 למתן שירותי ייעוץ, תכנון וליווי העירייה בביצוע עבודות ניקוז ברחבי העיר הוד השרון, בהתאם למפורט להלן: 

טופס 1- סעיף 5.2 למסמך א`

טופס 2- סעיף 5.3 למסמך א`

טופס ניגוד עניינים

לצפייה בקובץ המצורף למכרז