הספרייה העירונית פתוחה בשעות העבודה הרגילות

כפי שמצוין באתר הספרייה.

כתובת אתר הספרייה:

http://hasifriya.hod-hasharon.muni.il/html5/?_id=14698&did=1123&G=14698