לידי מר משה שטיגליץ, מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
מרחוב בן גמלא 28 - בית העירייה
הוד השרון
טלפון: 09-8894133
דואר אלקטרוני: [email protected]
 

הנדון : תלונה לממונה על תלונות הציבור

 פרטי המתלונן/ת:       

יש להזין ספרות בלבד

 
 
 

 

 

פרטי התלונה

 

 


 
 
 
צירוף מסמכים:

 

 

 

Browser not supported