עיריית הוד השרון מבקשת בזאת לעדכן על דחיית המועדים במכרזים הבאים, והכל כמפורט להלן:

מכרז פומבי 213/20 – עבודות ציוד מכני הנדסי.

מכרז פומבי 219/20 – לקבלת שירותי ליסינג תפעולי לקטנועים עבור עיריית הוד השרון

  • מועד מעודכן להגשת המסמכים, בכל אחד משני המכרזים, יהיה ביום 21.7.2020 עד השעה 13:00.
  • יש לעקוב אחר המענה לשאלות ההבהרה והשינויים בנוסח המכרזים