אייל גנות
מנהל תברואה וחזות העיר
בית העיריה בן גמלא 28
09-8895060
קבלת קהל: בתיאום מראש

באחריות המחלקה:

איכות הסביבה - מיחזור נייר, פלסטיק וסוללות - לחץ למתקני מיחזור בעיר