קבוצת וואטסאפ עירוניות לעדכונים 

תמונהתושבות/ים יקרות/ים,

הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ העירונית של הוד השרון והישארו בעניינים  

להיות מחוברות.ים לכל מה שקורה בעיר בשגרה ובחירום.