מיכל אפרתי
מנהלת אגף חינוך
רחוב הבנים 14 מרכז אגם
09-8894300
קבלת קהל: בתיאום מראש

שנת הלימודים תשפ"ג נפתחת

14,919 תלמידות ותלמידים ילמדו השנה במערכת החינוך בהוד השרון, מהם 1056 יתחילו לראשונה את הלימודים בכיתה א'.

116 גני ילדים ממלכתיים וממלכתיים דתיים מהם 18 גני חינוך מיוחד הנותנים מענה לילדות וילדים על הרצף התקשורתי ומעוכבות.י התפתחות.

85 צהרונים יופעלו בגני הילדים באמצעות 'קיטו מרום' ובצהרוני בבתי הספר תפעל תכנית 'ניצנים'.

במהלך חופשת הקיץ הושקעו משאבים רבים בשיפוץ מוסדות החינוך בעיר.
הושלמה בנייתו של בית הספר החדש ב 1200. בתי הספר שילה, לפיד ורעות שופצו באופן מאסיבי זאת לצד שיפוצי קיץ בכל מוסדות החינוך, כולל הקמת מתחם לימודים לתיכונים תמר והדמוקרטי.

לקראת פתיחת שנת הלימודים הושקעו משאבים רבים בהצטיידות בתי הספר וגני הילדים, כדי להבטיח סביבת לימודים נעימה וחדשנית.

בהוד השרון חווה חקלאית, תכנית תה"ל לתלמידות.ים מחוננות.ים בשעות הבוקר ומרכז העשרה לתלמידות.ים מצטיינות.ים הפועל בשעות אחה"צ.

בתחום הפדגוגי  - השקעה בתכניות פיתוח מקצועי לצוותים החינוכיים, מורות.ים ומנהלות.י בתי הספר: תכניות לפיתוח מנהיגות ויזמות, חממה למורות.ים בראשית דרכן.ם ותכנית הסבת אקדמאיות.ם להוראה בשיתוף מכללת בית ברל.

 שנה נפלאה עומדת בפתח ואנו נרגשות.ים לקראתה.

מידע ויצירת קשר עם אגף חינוך, מחלקת גני ילדים וצהרוני ניצנים 

מידע ליצירת קשר  עם צהרוני גני הילדים 

 

yesפורטל הורים משרד החינוך שאלות ותשובות