שלום רב,

לפניות בנושא בקשה חדשה לאישור לטאבו יש למלא את טופס הבקשה על פי ההנחיות המפורטות בעמוד הקודם.

לתשומת לבך בקשה שתוגש ללא טופס בקשה ומסמכים נדרשים נלווים לא תטופל.                                                                                                                                                                                

yes לטופס הבקשה לחצו כאן  

לאחר מילוי הטופס יש למלא את הפרטים מטה ולהצמיד את רשימת המסמכים בהתאם להנחיות. 

ניתן לפנות בדף זה לבקשה חדשה/ בירור/ הארכת תוקף/ השלמת מסמכים

 

 לתשומת ליבכם, יש לצרף בפורמט PDF בלבד.