תושבות ותושבים יקרים,

אגף החינוך לשירותכם,

וישמח לספק לכם שירות בערוצים שונים, עפ"י הפירוט בטבלה הבאה:

נושא שירות

פנייה מקוונת

מענה טלפוני

רישום לבתי ספר

מעבר דירה -בקשת העברה מאוחרת

בקשה לביטול רישום תשפ"ב

בקשה לתושב חדש

בקשה לאישור לימודי חוץ תשפ"ב

הצהרה לתושב חדש תשפ"ב

כתב הצהרה להורה עצמאי

ויתור סודיות

ראשון עד חמישי

08:30-13:00

09-8894307

 

רישום לגנים

בקשת רישום לגן ילדים תשפ"ב

בקשה לביטול רישום תשפ"ב

טופס לחיוב חשבון בנק (תשלומי הורים) -

יש למלא את הטופס ולשלוח למייל: MichalC@hod-hasharon.muni.il 

טופס הצהרה לעדכון כתובת

טופס בקשה לימודי חוץ

הצהרה להורה עצמאי -

יש למלא את הטופס ולשלוח למייל: MichalC@hod-hasharon.muni.il 

ראשון עד חמישי

08:30-13:00

 09-8894320

חינוך מיוחד ופרט

לחץ כאן

ראשון עד חמישי

08:30-13:00

 09-8894340

הסעות תלמידים לחץ כאן

מענה טלפוני

ראשון עד חמישי

08:30-13:00
09-8894347
ניתן לפנות בוואטסאפ

050-2253510

צהרונים לחץ כאן

ראשון עד חמישי

08:30-13:00

 09-8894330

פנייה כללית לחץ כאן

ראשון עד חמישי

08:30-13:00

09-8894300