לחץ כאן - לצפייה בחוברת הפרוייקט

חוברת הרישום

תושבים/ות יקרים/ות,

פרויקט "מהיר לעיר", בדרך רמתיים

הפרויקט כולל הוספת נתיב תחבורה ציבורית, סלילת שבילי אופניים, מערכות תאורה חדשות ועוד.

פרויקט "מהיר לעיר", עתיד לשנות את פניה של דרך רמתיים.

מערך התחבורה הציבורית החדש המתוכנן לעיר, אשר נקבע לאחר הליך שיתוף ציבור, במטרה למקסם את המענה שיינתן לצרכי התחבורה של תושבי הוד השרון.

העבודות בדרך רמתיים כוללות הוספת נתיב חדש לתחבורה הציבורית, בנוסף לנתיבים הקיימים, בין צומת מגדיאל וצומת עדנים, חידוש הכביש והמדרכות, סלילת שבילים ייעודיים לאופניים, הצבת מערכת תאורה חדשה לכל אורך דרך רמתיים, והקמת מערכת ניקוז חדשה.

הפרויקט יבוצע בצירים הבאים-
מקטע 1- רמתיים צפון: הוספת נת"צ ימני לכיוון צפון לאורך דרך רמתיים,
מקטע 2- רמתיים מרכז: הוספת נת"צ ימני לשני הכיוונים לאורך דרך רמתיים.

העבודות תמשכנה כ-3 שנים ולאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט, לא תהיה חסימה של דרך רמתיים ותישמר נגישות מלאה, ברכב וברגל, לבתי העסק.

לצפייה במצגת מעיר לעיר בכנס שיתוף ציבור 7.1

שאלות ותשובות

כחלק מפרויקט "מהיר לעיר" וכתיבת תוכנית האב לתחבורה ציבורית עירונית אפקטיבית, אנו שמחים להציג את שלב התובנות לקראת הגשת התוכנית לאישור משרד התחבורה.

לאחר ארבעה מפגשי שיתוף הציבור שהתקיימו סביב נושא התחבורה הציבורית בעיר, אשר יועדו לשמיעת הערות/ הארות ראשוניות על טיב התחבורה והשלכות אפשריות של פרויקט "מהיר לעיר", אנו מציגים בפניכם את הצעת התכנון, במצגת המצורפת הכוללת הצעות לקווים חדשים.

פירוט הקווים העירוניים המוצעים בהוד השרון