שינוי ושיפור מערך קווי תחבורה ציבורית

 

התוכנית התפעולית לשינוי ושיפור מערך קווי התחבורה הציבורית בהוד השרון לאחר בחינה של : 
המאפיינים הדמוגרפיים, אזורי  ומוקדי הפעילות, צפיפות אוכלוסיה לפי שכונות, ניתוח השירות העירוני ומפגשי שיתוף הציבור.
 

לצפייה בתוכנית התפעולית

 

  • נציין כי יתכנו שינויים בהתאם להתקדמות העבודות בשטח וככל שיהיו שינויים כמובן שתפורסם הודעה.