התוכנית התפעולית לשינוי ושיפור מערך קווי התחבורה הציבורית בהוד השרון תוכננה בהתאם
למאפיינים הדמוגרפיים, אזורי ומוקדי הפעילות, צפיפות אוכלוסיה לפי שכונות וניתוח השירות העירוני.

לאחר 3 מפגשי שיתוף ציבור שנערכו בעיר ובהם הועברו בקשות והמלצות מתושבות/י העיר התוכנית עודכנה בהתאם.

 

לצפייה במצגת שהוצגה במפגשי שיתוף הציבור

 

  • נציין כי יתכנו שינויים בהתאם להתקדמות העבודות בשטח וככל שיהיו שינויים כמובן שתפורסם הודעה.

תמונה

תמונה