תנועת הנוער נוע"ם הינה תנועת הנוער של התנועה המסורתית-קונסרבטיבית. 
בתנועה שוקדים על טיפוח מעורבות ומנהיגות נוער בתנועה המסורתית ובחברה הישראלית.
תנועת נוע"ם פעילה בימי שלישי ושישי בבית הספר תל"י.