כנסים ומפגשים

לאחר כחמישה מפגשי ציבור, בהם הוצגו התוכניות לתושבות ולתושבים ולבעלי העסקים בדרך רמתיים ולאחר שינויים מהותיים לאפשר התאמה מרבית לצורכי התושבות/ים, שהכניסה העירייה, פרויקט מהיר לעיר יוצא לדרך.

עיר המתנהלת בעזרת שיתוף הציבור, הופכת, בסופו של דבר, להיות בית לתושביה וידידותית למבקריה.