במרכז ההדרכה פועל בימי ב` ו-ה` בין השעות 16:00-20:00. 
במרכז מערכי פעילות והדרכה המתאימים לשימוש בני הנוער. 
במרכז ניתן להכין פעילויות וצ`ופרים ולהיעזר בצוות ובציוד. 
המרכז נועד לשרת את מדריכי כל תנועות הנוער בעיר ואת המעוניינים להשתמש במקום לצורכי לימודים. 
מידי חודש תיערך במרכז סדנא בנושא חגים, ערכים ופעילויות ייחודיות. 
מרכז ההדרכה מציע סדנאות שונות לקבוצות בתוך בתי הספר ובתנועות הנוער.