מאזן עצים

  • נציין כי יתכנו שינויים בהתאם להתקדמות העבודות בשטח וככל שיהיו שינויים כמובן שתפורסם הודעה

בקשות ורישיונות כריתה

נספח סקר עצים מהיר לעיר

שם הרחוב מספר עצים ניתן להגיש ערעור עד סוג העצים שם בעל הרישיון סיבת הכריתה מספר רישיון
דרך רמתיים 158 - נתיבי איילון כביש 402 (מהיר לעיר)

1
4
11
4
2
1
117
18
4
1
4
4
1
1
5
40
2
16
1
1
8
20
1
3
24
5
3

11.3.20

שיטה כחלכלה
ברכיכיטון אדרי - 2 העתקה
ברוש מצוי
צאלון נאה - 1 העתקה
סיגלון עלה-מימוזה- 1 העתקה
תות לבן
תמר מצוי-דקל
סייגרוס רומנזוף
ןשינגטוניה חסונה
אלביציה ורודה
אלביציה צהובה - 2 העתקה
בוהיניה מגוונת
ברוש גדול-פירות
ברכיכיטון אדרי
דולב מזרחי
בוטיה דרומית
הדר התפוז
זית אירופי - 15 העתקה
חרוב מצוי
טבבויות איפה
רפיס נמוך
סבל פלמטו
פיקוס חלוד
קזוארינה שבטבטית
שלטית מקומטת - 2 העתקה
תמר ננסי

נתיבי איילון - גיל נכס  

154