מועדון קריאה לתושבות/ים ותיקות/ים

 

יום א' אחת לחודש 10:30-12:00
עלות 20 ₪

לפרטים והרשמה: שגית אמת 052-8368795 SAGITEMET@GMAIL.COM