כנס התושביםו/ת בהוד השרון התקיים בתאריך 7.1.20 טרם תחילת ביצוע העבודות בדרך רמתיים.

הכנס הציג את עיקרי הפרויקט בדגש של שלבי העבודות, עבודות תשתית, פיתוח נופי והצגת מפת קווי התחבורה הציבורית החדשים בהמשך לשלושה מפגשי שיתוף ציבור לתוכנית התפעולית  ולאחר מפגש בית פתוח שנעשה בהשתתפות בעלי העסקים.
 

הכנס נערך בהשתתפות ראש העיר, מר אמיר כוכבי ובהשתתפות מנכ"ל נתיבי איילון, מר איתמר בן מאיר ובהשתתתפות בכירים/ות העירייה, נציגי/ות נתיבי איילון וצוות מתכנני/ות הפרויקט.

 

למצגת שיתוף ציבור 7.1.20