שם תפקיד ממלא מקום סיעה
ארנון אברמוב יו"ר הוועדה   הליכוד
יעל עבוד ברזילי חברת וועדה נאור שירי קצב מרצ יש עתיד
נדב דואני חבר וועדה עדי ברמוחה רק הוד השרון
יגאל שמעון חבר וועדה חיים שאבי יש לך על מי לסמוך
אביבה גוטרמן חברת וועדה רפי בן מרדכי הוד השרון שלנו