שם תפקיד ממלא מקום סיעה
רן יקיר יו"ר נאור שירי קצב מרצ יש עתיד
יגאל שמעון חבר חיים שאבי

יש על מי לסמוך

פרוטוקולים