תמונת השבוע שלנו צולמה במועד לא ידוע. בתמונה, מפגש באחד מאולמות הכינוס הוותיקים בעיר. מזהים את המצולמים? יודעים היכן ובאיזה מועד צולמה התמונה? זוכרים מדוע נערך הכינוס? ספרו לנו.