תמונת השבוע שלנו צולמה במהלך תהלוכת יום העצמאות ה- 17 בשנת 1965. משתתפי התהלוכה צועדים מדרך מגדיאל צפונה לכיוון דרך רמתיים.