מסמכי הליך  מס' 10/2020 לניהול תכנון והכנת תוכניות בינוי ופיתוח ותוכנית מפורטת לביצוע לתוכנית הר/4/453 "אזור תעסוקה גיל עמל" הוד השרון

הארכת מועדים להגשת הצעות

עד ולא יאוחר מיום 27.7.20 בשעה 13:00

טבלת ריכוז - לוחות זמנים 

 

מספר הליך

 

10/2020

מועד מפגש מציעים

תאריך: 13.07.20 שעה: 08:30

מיקום: משרדי החברה – הנגר1 , קומה 1, הוד השרון

מועד להגשת שאלות הבהרה

תאריך: 19.07.20 שעה: 13:00

מועד אחרון להגשת הצעות

 

תאריך: 27.07.20 שעה: 13:00

מיקום: משרדי החברה – הנגר1 , קומה 1, הוד השרון